domingo, 28 de noviembre de 2021

Oración del Papa para el Adviento

 


Boletín Parroquial "O Sineiro", n. 584-A

 

Nota: En caso de optar pola omisión de datos persoais relativos ás intencións das Misas que se publican neste Boletín ou no blogue parroquial en internet, deberase comunicar con caracter simultáneo á solicitude.

Luns 29 de novembro:

·         18 h.: en Ortoño, por Carmen Tembra Capeáns.

·         18 h.: en Santa Minia, a Santa Minia.

·         19 h.: en Bertamiráns, por Carmen e Juan, int. de Manuela Paz.

Martes 30 de novembro: San Andrés.

·         11 h.: en Santa Minia, a Santa Minia, int. de Ana.

·         18 h.: en Ortoño, por José María Iglesias Mira e José Mosquera Balsa.

·         19 h.: en Bertamiráns, por Vicente Castro Chaves e Pilar Casal Freire.

Mércores 1 de decembro:

·         17 h.: en Santa Minia, a Santa Minia. Atención ao cambio horario.

·         18 h.: en Ortoño, polas Benditas Ánimas.

·         19 h.: en Bertamiráns, a San Xosé.

Xoves 2 de decembro:

·         18 h.: en Ortoño, polo Rvdo. D. Manuel Campos.

·         19 h.: en Bertamiráns, por Mercedes Villar, Joaquín Puertas e defuntos da familia Berridi-Puertas.

Venres 3 de decembro: San Francisco-Xavier.

·         17 h.: en Santa Minia, a Santa Minia.

·         18 h.: en Lapido, á Virxe da Mercé. Socios defuntos.

·         19 h.: en Bertamiráns, por Ermitas Rico e María Luisa Albardonedo Rico.  

Sábado 4 de decembro:

·    Por erro na edición impresa de este Boletín anunciase unha actividade en Trasmonte que xa foi fai dúas semanas. 

·         18 h.: en Brión-igrexa, por Manuel Negreira; por Manuel Varela Rey e defuntos da familia Varela e Picado Magariños; José Rosales Bermúdez e demáis defuntos da familia; Carmen Rodríguez e defuntos da familia.

·         18.15 h.: en Bertamiráns, CATEQUESE.

·         19 h.: en Bertamiráns, por Ventura Varela.  

·         20 h.: en Ortoño, por Marita Castro López e os seus pais Coralia e Dámaso; por Manuel Rodríguez González; por Lourdes Pazos Antelo e José Fernández Villar; por Vicente A. Fernández Antelo, Carmen Antelo e fillos, Manuel Fuerelos e familia; Ramón Conde Canosa, Elisa Fernández Ramos e defuntos da familia; Manuel Vázquez e Consuelo Boquete Iglesias; a San Antonio, int. particular.

 

Domingo 5 de decembro: II do Tempo de Advento.

·         10 h.: en Santa Minia, a Santa Minia.

·         11 h.: en Cobas, Solemne a Santa Bárbara. Por Concepción Rodríguez Vilacoba, a Santa Lucía, San Antonio, Manuel Balebona, Carmen Nieto e defuntos da familia, Andrés Quintas, Carmen e Adolfo Gutiérrez; San Pancracio.  

·         11 h.: en Bertamiráns, por Antonio Martínez Martínez, cofrade defunto da Peregrina.

·         11.30 h.: en Ortoño, CATEQUESE.

·         12.15 h.: en Ortoño, por Santiago Conde Blanco, 2º Aniversario.

sábado, 27 de noviembre de 2021

Camino de Santiago-Parroquias

 


Actividade aberta a todos

 

Para a 1ª etapa MUROS-TAL (aproximadamente 12 kms) poden anotarse 

ata o venres 4 de decembro ás 20 horas na Sacristía da capela da Peregrina ou

na igrexa parroquial de Ortoño.

Saída o día 6 desde Bertamiráns en autobús ás 9 horas 

(Parada de bus onda os taxis-Rúa Alcalde Lorenzo). 

Regreso aproximado 13.30 horas. 

Precio autobús 1ª etapa: 8€. 

As seguintes etapas, cada día un pouco menos!

domingo, 21 de noviembre de 2021

Boletín Parroquial "O Sineiro", n. 583-B

 INTENCIÓNS DAS MISAS

Luns 22 de novembro:

·         18 h.: en Santa Minia, a Santa Minia.

·         18 h.: en Ortoño, por Lino Barbeito Vilas e defuntos da familia.

·         19 h.: en Bertamiráns, por Concepción Quintáns Ínsua.

Martes 23 de novembro: San Clemente.

·         11 h.: en Santa Minia, polos defuntos de Manuela e Electo.

·         18 h.: en Brión-igrexa, a San Clemente.

·         19 h.: en Bertamiráns, á Virxe Peregrina, int. de Ofelia.

Mércores 24 de novembro:

·         18 h.: en Santa Minia, a Santa Minia.

·         18 h.: en Ortoño, por Carmen Tembra Capeáns.

·         19 h.: en Bertamiráns, por Juan Lojo Buján.

Xoves 25 de novembro:

·         18 h.: en Ortoño, polas Benditas Ánimas do Purgatorio.

·         19 h.: en Bertamiráns, por José Pena Capelo e Rosalía Pena.

Venres 26 de novembro:

·         18 h.: en Santa Minia, a Santa Minia en acción de gracias da familia Baliña.

·         18 h.: en Ortoño, por Concepción Castro Chaves.

·         19 h.: en Bertamiráns, por Santiago, Manuel e Aurora Grille Moroño; Jaime Mosquera Balsa e Carmen Lamas.

Sábado 27 de novembro:

·         11 h.: en Brión, 1º Aniversario de Consuelo Lago Iglesias.

·         18 h.: en Brión, por Manuel Vázquez Portas, Lourdes Sánchez Garea.

·         18 h.: en Covas, por Concepción Traba Mosteiro, Ramón Vilouta e Josefa Antelo; Juan Lemos, Josefa Nieto e defuntos da familia; Carmen Calvo Nieto e os seus pais; Manuel Balebona, Carmen Nieto e familia. 

·         18.15 h.: en Bertamiráns, CATEQUESE.

·         19 h.: en Bertamiráns, por Román Haro Jiménez; Armando Carracedo Cuello, Luis Fabal Moya, Gloria Donatien, Arbentina Donatien e Ezequiel Moya.

·         20 h.: en Ortoño, por María Dolores Martínez e esposo.

Domingo 28 de novembro: I do Tempo de Advento.

·         10 h.: en Santa Minia, pola Parroquia.   

·         11 h.: en Trasmonte, por Carmen Vázquez Casal; Daniel Vieites.

·         11 h.: en Bertamiráns, por todos os cofrades defuntos da Peregrina.

·         11.30 h.: en Ortoño, CATEQUESE.

·         12.15 h.: en Ortoño, por Ramón Moscoso Mariño, 2º Aniversario.  

martes, 16 de noviembre de 2021

Mantemento do Cemiterio parroquial de OrtoñoEstá aberto ata o 31 de decembro de 2021 o prazo para o pago do mantemento deste cemiterio parroquial. A cuota é de 15 € anuais por propiedade.
Prégase aos propietarios dos panteóns e/ou sepulturas que teñan a ben facer este ingreso na sacristía ou na conta de ABANCA da que é titular a Parroquia de Ortoño con número ES52 2080 0317 7830 4001 1746 indicando nome e número de panteón ou fila e número de sepultura (IMPRESCINDIBLE). Tamén pode pagarse na sacristía da igrexa parroquial.

Non poderá figurar nas contas deste exercicio 2021 todo ingreso feito con posterioridade ao 31 de decembro.

Recórdase que para solicitar o uso deste cemiterio é necesario estar ao corrente no pago das cuotas anuais e ter a documentación debidamente actualizada que poderá ser solicitada.

Moitas gracias a todos!

Informe colectas do DOMUND

 


Informe das colectas na Xornada das Misións:DOMUND


Brión

129,66 €

Covas

210,31 €

Ortoño

1.021,43 €

Informe Colectas de Cáritas

 


Cáritas: informe da colecta das misas do 1º fin de semana da capela da Peregrina e da igrexa parroquial

Setembro

310,68 €

Outubro

454,61 €

Novembro

505,21 €


domingo, 14 de noviembre de 2021

Boletín Parroquial "O Sineiro", n. 583

Nota: En caso de optar pola omisión de datos persoais relativos ás intencións das Misas que se publican no Boletín ou no blogue parroquial en internet, deberase comunicar con caracter simultáneo á solicitude.

Luns 15 de novembro: San Alberto Magno.

·         18 h.: en Ortoño, por Carmen e defuntos da familia.

·         18 h.: en Santa Minia, Triduo a Santa Minia, int. de dous devotos de Brión (día 1º).

·         19 h.: en Bertamiráns, por Donato Álvarez, esposa Lorenza Banaag, Amador Castiñeiras, Consuelo Puga e todos os defuntos da familia de Delfín e Merlita.

Martes 16 de novembro:

·         11 h.: en Santa Minia, Triduo a Santa Minia, int. de dous devotos de Brión (día 2º).

·         18 h.: en Ortoño, polas Benditas Ánimas.

·       19 h.: en Bertamiráns, á Virxe nas advocacións de Peregrina, Fátima, Carmen, a San Antonio e a San Roque; int. de Manuela Paz.

Mércores 17 de novembro:

·         11 h.: en Trasmonte, Triduo de defuntos (día 1º).

·         18 h.: en Santa Minia, Triduo a Santa Minia, int. de dous devotos de Brión (día 3º).

·         18 h.: en Ortoño, por Carmen e defuntos da familia.

·         19 h.: en Bertamiráns, á Virxe Peregrina.

Xoves 18 de novembro:

·         11 h.: en Trasmonte, Triduo de defuntos (día 2º).

·         18 h.: en Ortoño, por Carmen Tembra Capeáns.

·         19 h.: en Bertamiráns, polos pais e irmáns de Clementina Pereira Collazo.

·         19.30 h.: en Bertamiráns, Adoración do Santísimo.

Venres 19 de novembro:

·         11 h.: en Trasmonte, Triduo de defuntos (día 3º).

·         18 h.: en Santa Minia, a Santa Minia, int. de Carmen Proupín.

·         18 h.: en Ortoño, por Manuel Vilas e Dolores Castro.

·         19 h.: en Bertamiráns, polas Benditas Ánimas.

Sábado 20 de novembro:

·         12 h.: en Trasmonte, Acto Xeral de Ánimas.

·         18 h.: en Brión-igrexa, Lourdes Núñez García e familiares defuntos.

·         18.15 h.: en Bertamiráns, CATEQUESE.

·         19 h.: en Bertamiráns, por José Fraga Grille, Carmen Amarelle Blanco; pais e irmáns de Ricardo Rodríguez Barreiro; polos defuntos de Chus Fraga.

·         20 h.: en Ortoño, por Carmen Ameneiro e Daniel Abilio Rodríguez.

 

Domingo 21 de novembro: Festa de Cristo Rei.

·         10 h.: en Santa Minia, por por Lola e Pepe, 2º Aniv.

·         11 h.: en Cobas, por María del Consuelo Vázquez e José Antonio Quintas; Manuel Gómez Freire; Ramón Vilouta, Josefa Antelo, Albino Lado e defuntos da familia; Manuel González Vilouta e os seus pais; Pura Piñeiro Piñeiro e defuntos da familia.

·         11 h.: en Bertamiráns, por todos os cofrades defuntos da Peregrina.

·         11.30 h.: en Ortoño, CATEQUESE.

·         12.15 h.: en Ortoño, por Fernando Lucachesky e Norma Ring.