martes, 27 de noviembre de 2018

Stop and Think


Para e pensa…quere ser un espacio para axudarche a parar, pensar e rezar no medio das ocupacións da vida diaria.
Este venres 30 de novembro de 20.30 a 21.40 horas na Capela de Bertamiráns.

Aviso pais de nenos que reciben a 1ª Comunión no 2019


Tras a reunión do pasado luns, 19 de novembro de 2018 concretaronse as datas da celebración das Primeiras Comunións. Comunícase mediante este Boletín que se cancela a data do 26 de maio e se sustitue polo 29 de xuño de 2019 na igrexa parroquial ás 12 horas.
Quedando entón as datas de celebración comunitarias da Primeira Comunión como sigue:
Capela da Peregrina o 18 de maio, 13 horas.
Igrexa parroquial o 19 de maio, 12.15 horas.
Capela da Peregrina o 25 de maio, 12 horas.
Capela da Peregrina o 1 de xuño, 12 horas.
Igrexa parroquial o 2 de xuño, 12.15 horas.
Igrexa parroquial o 29 de xuño, 12 horas.
Igrexa parroquial de Covas o 3 de agosto, 12 horas. (Todas no ano 2019)

É fundamental para a boa organización que as familias entreguen a solicitude antes do 9 de decembro debidamente cumplimentada. Igualmente recórdase que hai familias que todavía non cubriron debidamente a inscripción para a Catequese (foto….). Se algunha familia non puido asistir á reunión que se achegue ao Párroco ou Catequistas para solicitar o impreso de datas así como para calquer consulta relacionada con este tema.

domingo, 25 de noviembre de 2018

Boletín parroquial "O Sineiro", n. 464Intencións das Misas
Nota: En caso de optar pola omisión de datos persoais relativos ás intencións das Misas que se publican neste Boletín ou no blogue parroquial www.parroquiadeortono.blogspot.com, deberase comunicar con caracter simultáneo á solicitude.

Luns 26:
·         17.30 h.: en Lapido, á Virxe da Mercé, int. de Mercedes Mariño.
·         18 h.: en Bertamiráns, por Manuel Crespo Signiorini, María Maside e Dolores Maside, int. dos seus fillos.
Martes 27:  
·         18 h.: en Ortoño, por Manuela García Sebe.
·         18 h.: en Bertamiráns, REUNIÓN DO GRUPO DE VIDA ASCENDENTE. Formación e convivencia de adultos.
·         19 h.: en Bertamiráns, por Joaquín Méndez Vidal, 1º Aniversario.
·         17 h.: en Covas, por Manuel Iglesias Gigirey e María del Pilar Lourdes Fernández Cameán.
·         18 h.: en Ortoño, por Manuela García Sebe
·         19 h.: en Bertamiráns, por Matías Cepeda.
Xoves 29:  
·         17.30 h.: en Lapido, á Virxe da Mercé.
·         18 h.: en Ortoño, por Carmen Capeáns Rial (6 meses) e os seus pais Manuel e Carmen.
·         Non hai misa en Bertamiráns hoxe.
Venres 30: San Andrés, apóstolo.
·         18 h.: en Ortoño, por José María Iglesias Mira e José Mosquera Balsa.
·         19 h.: en Bertamiráns, polos defuntos da familia Bárcena González.
Sábado :  
·         12 h.: en Ortoño, 1º Aniversario de Carmen Pazos Angueira.
(Por erro na edición impresa di "Fernández").
·         18.15 h.: en Bertamiráns, Catequese.
·         19 h.: en Bertamiráns, polos defuntos da familia Berridi Puertas; por Antonio Nieto e defuntos da familia; por Manuel Herrero Pérez.  
·         20 h.: en Ortoño, por Manuel Rodríguez González; José Mouriño, Victoria Vilacoba, Armando Álvarez e Manuel Nieves; Manuel Fernández Lorenzo; José Nieto Ortiz e defuntos da familia.
Domingo 2 de dec: I Domingo de Advento.
·         10 h.: en Covas, polas Benditas Ánimas do Purgatorio, Enrique Framil, Jesús Doval e Consuelo; por Ramón Villanustre e defuntos da familia; polos defuntos de Concepción Traba Mosteiro e José Gómez Rúa; a San Antonio; á Virxe das Dores, int. de Mercedes Balebona; Ramón Otero Brea; Manuel (6 meses), Natalia e Moncho; Andrés Gómez Beiroa; Andrés Mosteiro Souto; Constantino Mourelle e Mercedes Framil; Carmen Framil e Manuel Mourelle; Francisco, Aurora e María Traba Mariño; Francisco Ruanova, Manuel e Josefa González.
·         11 h.: en Bertamiráns, por todos os cofrades defuntos da Peregrina.

·         11.30 h.: en Ortoño, Catequese.

·         12.15 h.: en Ortoño, por María Teresa Reinoso Mariño.


domingo, 18 de noviembre de 2018

Boletín Parroquial "O Sineiro", n. 463


INTENCIÓNS DAS MISAS

Luns 19:
·         18 h.: en Ortoño, por Raúl Canda Martínez.
·         19 h.: en Bertamiráns, polos pais e irmáns de Clementina Pereira.
Martes 20:  
·         17 h.: en Covas, por Manuel Balebona Martínez.
·         18 h.: en Ortoño, por María Gómez Gómez e defuntos da familia.
·         18 h.: en Bertamiráns, REUNIÓN DO GRUPO DE VIDA ASCENDENTE. Formación e convivencia de adultos.
·         19 h.: en Bertamiráns, polas Benditas Ánimas do Purgatorio, int. de Clementina Pereira.
·         18 h.: en Ortoño, por Esperanza Nieto Arceo.
·         19 h.: en Bertamiráns, á Virxe Peregrina, int. dunha persoa devota.
Xoves 22: Santa Cecilia.  
·         18 h.: en Ortoño, polos defuntos de Evangelina Bardanca.
·         19 h.: en Bertamiráns, por Angelita Verdejo Sanmartín e José Túñez Esparís.
·         Hoxe haberá adoración do Santísimo ao remate da Misa.
Venres 23:
·         18 h.: en Ortoño, por int. particular.
·         19 h.: en Bertamiráns, por Juan Lojo.
Sábado 24:  
·         12 h.: en Covas, 1º Aniversario de José Antonio Quintas Vázquez.
·         13 h.: en Ortoño, Bautismos.
·         18.15 h.: en Bertamiráns, Catequese.
·         19 h.: en Bertamiráns, por Arturo Framil, Constantino Crismán e Pura Mouriño; Mercedes Villar e Joaquín Puertas.
·         20 h.: en Ortoño, non hai esta misa hoxe.
Domingo 25: Cristo Rei do Universo.
·         10 h.: en Covas, non hai esta misa hoxe.
·         11 h.: en Bertamiráns, por todos os cofrades defuntos da Peregrina.

·         11.30 h.: en Ortoño, Catequese.

·         12.15 h.: en Ortoño, ao Sagrado Corazón de Xesús e á Virxe do Carmen.
·         13 h.: en Ortoño, Bautismos.

sábado, 17 de noviembre de 2018

Catequesis del Papa sobre la Santa Misa (X)


RESUMEN CATEQUESIS 14 DE FEBRERO DE 2018
Continuamos con las catequesis del Papa Francisco sobre la santa misa. Habíamos llegado a la homilía.
Continuamos con la catequesis sobre la misa. La escucha de las lecturas bíblicas, que se prolonga en la homilía, ¿a qué responde? Responde a un derecho: el derecho espiritual del pueblo de Dios a recibir abundantemente el tesoro de la Palabra de Dios. ¡Es un derecho! Y cuando la Palabra de Dios no se lee bien, no se predica con fervor por el diácono, por el sacerdote o por el obispo se falta a un derecho de los fieles. Nosotros tenemos el derecho de escuchar la Palabra de Dios. El Señor habla para todos, pastores y fieles. Llama al corazón de los que participan en la misa, cada uno en su condición de vida, edad, situación. Su Palabra llama al corazón y cambia los corazones.
Por lo tanto, después de la homilía, un tiempo de silencio permite que la semilla recibida se sedimente en el alma, para que nazcan propósitos de adhesión a lo que el Espíritu ha sugerido a cada uno. Hay que guardar un hermoso silencio después de la homilía y cada uno tiene que pensar en lo que ha escuchado.
Después de este silencio, ¿cómo continúa la misa? Todos nosotros rezamos el CredoRezado por toda la asamblea, el Símbolo manifiesta la respuesta común a lo que se ha escuchado en la Palabra de Dios. La fe “viene de la predicación y la predicación por la Palabra de Cristo” (Rom. 10:17). La fe se alimenta, por lo tanto, de la escucha y conduce al Sacramento. El rezo del Credo ayuda  recordar, confesar y manifestar los grandes misterios de la fe.
Luego viene la oración de los fieles, las peticiones. En este momento de la oración universal, después del Credo, es el momento de pedir al Señor las cosas más importantes en la misa, las cosas que necesitamos, lo que queremos.


domingo, 11 de noviembre de 2018

Boletín Parroquial "O Sineiro", n. 462


INTENCIÓNS DAS MISAS

Luns 12:
·         17.30 h.: en Lapido, á Virxe da Mercé, int. de Dolores Lodeiro.
·         18 h.: en Ortoño, por José Mosquera Balsa e José María Iglesias Mira.
·         19 h.: en Bertamiráns, por José Pena Capelo.
Martes 13:  
·         17 h.: en Covas, por Dolores Castro Crespo e Serafín Carbia.
·         18 h.: en Ortoño, por Víctor Barreiro Seoane, intención da súa esposa e fillos.
·         18 h.: en Bertamiráns, REUNIÓN DO GRUPO DE VIDA ASCENDENTE. Formación e convivencia de adultos.
·         19 h.: en Bertamiráns, polos defuntos de Castora Iglesias.
Mércores 14:
·         18 h.: en Ortoño, polo Rvdo. D. Manuel Campos Varela.
·         19 h.: en Bertamiráns, por Antonio Nieto, Horacio, María e María Dolores.
·         Hoxe haberá adoración do Santísimo ao remate da Misa.
Xoves 15: San Alberto Magno.  
·         18 h.: en Ortoño, por Carmen Pazos Angueira.
·         19 h.: en Bertamiráns, polas obligacións de Purita. A San Josemaría en acción de gracias.
Venres 16:
·         18 h.: en Ortoño, por Lino Barbeito Vilas e defuntos da familia.
·         19 h.: en Bertamiráns, por Manuel García e Jesusa Fumega.  
Sábado 17:  
·         18.15 h.: en Bertamiráns, Catequese.
·         19 h.: en Bertamiráns, por José Fraga Grille e a súa esposa Carmen Amarelle Blanco.
·         20 h.: en Ortoño, por Daniel Abilio Rodríguez García e José Manuel Carrera Vázquez. Polos defuntos da familia Mariño e Seijas.  
Domingo 18: XXXII do T. Ordinario.
·         10 h.: en Covas, polas Benditas Ánimas; José Antonio Quintas Vázquez e a súa nai María del Consuelo; Julio Villaverde Sánchez; Antonio Vázquez Nieto, Concepción Lemos Antelo, Ramón Vilouta, Josefa Antelo, Albino Lado, Juan Lemos e familia; á Virxe das Dores/Milagros; a S. Antonio e a S. Xosé.
·      11 h.: en Bertamiráns, por todos os cofrades defuntos da Peregrina.·         11.30 h.: en Ortoño, Catequese.
·         12.15 h.: en Ortoño, por José Otero Vázquez (6 meses).

sábado, 10 de noviembre de 2018

Reunión de Pais

AVISO IMPORTANTE

REUNIÓN DE PAIS DOS NENOS QUE FAN A SÚA PRIMEIRA COMUNIÓN NO ANO 2019

DÍA: Luns 19 de novembro.
LUGAR: Capela da Peregrina-Bertamiráns.
DURACIÓN: De 19.30 a 20 horas

Catequesis del Papa sobre la Misa (IX)


RESUMEN DE LA CATEQUESIS DEL PAPA 7 DE FEBRERO DE 2018
Continuamos con las catequesis del Papa Francisco sobre la santa misa. Habíamos llegado a las lecturas.
El diálogo entre Dios y su pueblo alcanza el culmen en la proclamación del Evangelio durante la Misa. Lo precede el canto del Aleluya —o, en cuaresma, otra aclamación. Siempre en el centro está Jesucristo, siempre.
Por eso, la misma liturgia distingue el Evangelio de las otras lecturas y lo rodea de particular honor y veneración. De hecho, su lectura está reservada al ministro ordenado, que termina besando el libro; se escucha de pie y se hace el signo de la cruz en la frente, sobre la boca y sobre el pecho. Nos levantamos para escuchar el Evangelio: es Cristo quien nos habla, allí. Y por esto nosotros estamos atentos.
Por tanto, en la misa no leemos el Evangelio para saber cómo fueron las cosas, sino para tomar conciencia de lo que Jesús hizo y dijo una vez; y esa Palabra está viva y llega a mi corazón.
Para hacer llegar su mensaje, Cristo se sirve también de la palabra del sacerdote que, después del Evangelio, da la homilía.  Esta no es ni una conferencia, ni una clase, la homilía es otra cosa. ¿Qué es la homilía? Es «retomar ese diálogo que ya está entablado entre el Señor y su pueblo», para que encuentre realización en la vida.
Quien da la homilía debe cumplir bien su ministerio —aquel que predica—, ofreciendo un servicio a los que están en misa, pero también cuantos la escuchan deben hacer su parte. Sobre todo prestando la debida atención, asumiendo las justas disposiciones interiores, sin pretextos subjetivos, sabiendo que todo predicador tiene méritos y límites. Si a veces hay motivos para aburrirse por la homilía, otras veces sin embargo el obstáculo es el prejuicio. Y quien hace la homilía debe ser consciente de que está dando voz a Jesús. Y la homilía debe estar bien preparada. ¿Cómo se prepara? Con la oración, con el estudio de la Palabra de Dios y haciendo una síntesis clara y breve, no debe durar más de 10 minutos, por favor. Concluyendo podemos decir que en la Liturgia de la Palabra, a través del Evangelio y la homilía, Dios dialoga con su pueblo, el cual lo escucha con atención y veneración y, al mismo tiempo, lo reconoce presente y operante.

domingo, 4 de noviembre de 2018

Boletín Parroquial "O Sineiro", n. 461


Luns 5: Santa Isabel e Zacarías.
·         18 h.: en Ortoño, por Alfonso Lodeiro e Dolores Boquete.
·         19 h.: en Bertamiráns, por José López Noceda e os seus pais.
Martes 6: San Leonardo.
·         18 h.: en Ortoño, por Concepción Veiga Arca, Mercedes Martínez Bustelo e Concepción Naveiro Capeáns.
·         18 h.: en Bertamiráns, REUNIÓN DO GRUPO DE VIDA ASCENDENTE. Formación e convivencia de adultos.
·         19 h.: en Bertamiráns, por Aurora Álvarez e Maximina Álvarez.
Mércores 7:
·         18 h.: en Ortoño, por Dolores Castro e Manuel Vilas.
·         19 h.: en Bertamiráns, por Moisés Pena Capelo.
·         Hoxe haberá adoración do Santísimo ao remate da Misa.
Xoves 8:
·         17.30 h.: en Lapido, á Virxe da Mercé, int. de Rita Arufe.
·         18 h.: en Ortoño, polos defuntos de Evangelina Bardanca.
·         19 h.: en Bertamiráns, por Manuel Álvarez Sande.  
Venres 9:
·         18 h.: en Lapido, á Virxe da Mercé. Por Carmen Ferro Capeáns, socia da Mercé.
·         19 h.: en Bertamiráns, por Faustino Díaz Lobera e esposa, intención de Josefa Díaz.
Sábado 10:  
·         13 h.: en Ortoño, Bautismo.
·         18.15 h.: en Bertamiráns, Catequese.
·         19 h.: en Bertamiráns, ao Sagrado Corazón de Xesús e a Santa Rita; por Juan López Pino; a San Cristóbal, int. de Alexandro Lens; por Dolores Puga, José Castro e defuntos da familia; a Santa Margarita, int. de Celia; polos defuntos da familia Fernández, familia Blanco e María Nunes.
·         20 h.: en Ortoño, por Marita Castro López e os seus pais Coralia e Dámaso; Josefa e Andrés Tembra, María Capeáns e Ramón Martínez; por Ubaldo Crego Bértoa.


Domingo 11: XXXII do T. Ordinario.
·         10 h.: en Covas, por José Antonio Quintas Vázquez e a súa nai María del Consuelo; polas Benditas Ánimas do Purgatorio; por Ramón Otero Brea; á Virxe dos Milagros e ao Sagrado Corazón de Xesús; por Manuel Balebona, Carmen Nieto e o seu fillo José; por Concepción e Isolina Vázquez Bascuas, José Vilariño; Manuela Fernández Calviño; María, Manuel, Carmen Balebona e Ventura Guardado.   
·         11 h.: en Bertamiráns, por todos os cofrades defuntos da Peregrina.·         11.30 h.: en Ortoño, Catequese.
·         12.15 h.: en Ortoño, por Marisa Freire e os seus pais Herminio e María.

sábado, 3 de noviembre de 2018

Catequesis del Papa sobre la Misa (VIII)


El Papa el 31 de enero de 2018 dedicó la catequesis a hablar de la Liturgia de la Palabra, que es una parte constitutiva de la Misa porque nos reunimos precisamente para escuchar lo que Dios ha hecho y pretende hacer todavía por nosotros. Es una experiencia que tiene lugar «en directo» y no por oídas.
Cuando se lee la Palabra de Dios en la Biblia —la primera lectura, la segunda, el Salmo responsorial y el Evangelio— debemos escuchar, abrir el corazón, porque es Dios mismo que nos habla y no pensar en otras cosas o hablar de otras cosas.
Es Dios quien, a través de la persona que lee, nos habla e interpela para que escuchemos con fe. Es muy importante escuchar. Es necesario estar en silencio y escuchar la Palabra de Dios. No os olvidéis de esto. En la misa, cuando empiezan las lecturas, escuchamos la Palabra de Dios. ¡Necesitamos escucharlo!


Hablamos de la Liturgia de la Palabra como de la «mesa» que el Señor dispone para alimentar nuestra vida espiritual. Esta mesa se basa en gran medida en los tesoros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque en ellos la Iglesia anuncia el misterio de Cristo. Deseo recordar también la importancia del Salmo responsorial, cuya función es favorecer la meditación de lo que escuchado en la primera lectura. Está bien que el Salmo sea resaltado con el canto, al menos en la antífona.
Es el Señor que nos habla. Sustituir esa Palabra con otras cosas empobrece y compromete el diálogo entre Dios y su pueblo en oración. Al contrario, [se pide] la dignidad del ambón y el uso del Leccionario, la disponibilidad de buenos lectores y salmistas.
La Palabra de Dios hace un camino dentro de nosotros. La escuchamos con las oídos y pasa al corazón; no permanece en los oídos, debe ir al corazón; y del corazón pasa a las manos, a las buenas obras. Este es el recorrido que hace la Palabra de Dios: de los oídos al corazón y a las manos. Aprendamos estas cosas.    
 ¡Gracias!

jueves, 1 de noviembre de 2018

Para meditar hoy...Novena de difuntos (día 9º)
¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto: los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación” (Jn 5, 29).
Catecismo de la Iglesia Católica, n. 998