sábado, 28 de noviembre de 2020

Catequese: turno dos domingos

AVISO FAMILIAS DA CATEQUESE 

EN TURNO DE DOMINGO 

O día 29 de novembro só virán do turno de domingo os nenos de 2º ano e os de Confirmación (horario: de 11.30 a 12.50 horas).


Para o domingo día 6 de decembro virán todos co seguinte horario:

11.30 horas: Nenos de 2º curso, Confirmación nos locales parroquiais e a continuación participan na Misa na igrexa parroquial.

12.15 horas: Nenos de 1º curso, terán a Catequese nos locales parroquiais de 12.15 a 13 horas. 

jueves, 26 de noviembre de 2020

Súper vídeo


Me ha escrito Amalia. Me envía este vídeo y dice que es muy bueno y que tiene un mensaje de los que vale la pena subir a este blog. Le hago caso. Realmente es así. 


 

lunes, 23 de noviembre de 2020

Forofos-Hakuna Group Music


Gran verdad....

Boletín Parroquial "O Sineiro", n. 541

 

INTENCIÓNS DAS MISAS

Nota: En caso de optar pola omisión de datos persoais relativos ás intencións das Misas que se publican no Boletín ou neste blogue parroquial en internet, deberase comunicar con caracter simultáneo á solicitude.

 

Nota: Mentres o Párroco non se reincorpore só se celebrarán as Misas anunciadas neste Boletín. Rogamos disculpen as molestias. Cando pase esta situación aquelas intencións que estaban pendentes poderán ser concertadas para outra data.

 

Luns 23 de novembro:

·         18 h.: en Santa Minia, a Santa Minia.

·         19 h.: en Bertamiráns, por José Antelo.

Martes 24 de novembro:

·         19 h.: en Bertamiráns, por Juan Lojo Buján.

Mércores 25 de novembro:

·         18 h.: en Santa Minia, a Santa Minia.

·         19 h.: en Bertamiráns, por Manuel Queiruga Santiago e Pilar Queiruga.

Xoves 26 de novembro:

·         19 h.: en Bertamiráns, por Santiago, Manuel e Aurora Grille Maroño; Jaime Mosquera Balsa e Carmen Lamas Gorgal.

Venres 27 de novembro:

·         18 h.: en Santa Minia, a Santa Minia.

·         19 h.: en Bertamiráns, polos difuntos de Santiago Campos e Alcira; por Manuela González.

·         Ás 19.30 horas: Stop and Think! Para e Pensa. Un rato para rezar, meditar, descansar…coa idea de fondo:

“Deus vén a ti, recíbeo ben!”

Sábado 28 de novembro:

·         11 h.: en Agrón, 1º Aniversario de María Crespo Boquete.  

·         17 h.: en Bertamiráns, Catequese (nenos de 1º e despertar relixioso).

·         18.15 h.: en Bertamiráns, Catequese (nenos de 2º e poscomunión).

·         19 h.: en Bertamiráns, Misa da Catequese. Só nenos.

·         18 h.: en Brión-igrexa, por Manuel Vázquez Portas.

·         20 h.: en Ortoño, pola Parroquia.

 

 

Domingo 29 de novembro: 1º de Advento.

·         10 h.: en Cobas, por José Antonio Quintas e a súa nai María del Consuelo; Josefa Nieto, Juan Lemos e o seu fillo; José Calvo Villaverde, Rosalía Nieto e a súa filla; a San Xudas Tadeo e San Martín de Porres.  

·         11 h.: en Agrón, misa parroquial.

·         11 h.: en Bertamiráns, por todos os cofrades defuntos da Peregrina.

·         12.15 h.: en Ortoño, por Benigno Alfonso Ínsua, 1º aniversario e a súa muller Consuelo Fernández Paz.

·         18 h.: en Santa Minia, a Santa Minia.    

jueves, 19 de noviembre de 2020

Reunión de Pais-Nais CANCELADA

 Desde inicio de curso había prevista una reunión para el viernes 20 de noviembre en la Capilla de la Peregrina con los padres-madres de niños/as que harán su Primera Comunión en el año 2021.

Dadas las circunstancias actuales, se cancela dicha reunión y será debidamente convocada en próximas fechas. 


domingo, 15 de noviembre de 2020

AVISO PARA primer curso y despertar

 Aviso para primer curso de Comunión y despertar religioso en el turno de los domingos en Ortoño: se cancela la Catequesis de estos cursos hasta el día 29 de noviembre.  

viernes, 13 de noviembre de 2020

Volver á Catequese

 


Avisos Catequesis parroquial

EN LA SITUACIÓN ACTUAL DE PANDEMIA

POR EL COVID-19

El aforo actual en los templos del ayuntamiento 

de Ames es del 33%

Durante la celebración de la Catequesis parroquial en los turnos de sábado en Bertamiráns (Capilla de la Peregrina) o en turno de domingo en Ortoño  (locales de la casa rectoral e iglesia parroquial) se hacen de forma extraordinaria, hasta nuevo aviso que será oportunamente comunicado, las siguientes indicaciones para organizar estas celebraciones. Téngase en cuenta que en la actual situación de pandemia y con las exigencias sanitarias que están vigentes no será posible celebrarlas en la forma habitual ni en la que teníamos programada desde estas parroquias pero que sí está en marcha y que esta es cosa de todos: familia y parroquia.

1.- Es imprescindible puntualidad en la entrada de los niños, que será escalonada:

Bertamiráns-Sábados:

Niños de “Despertar religioso” y 1º curso, de 17 a 17.50 horas. No se quedan a Misa. 

2º curso, de 18.15 a 19.30 horas.

Ortoño-Domingos:

Niños de “Despertar religioso” y 1º curso, de 12.15 a 13 horas. Asisten a Catequesis durante la celebración de la Misa, en los locales de la rectoral.  

2º curso, Poscomunión y Confirmación de 11.30 a 12.50 horas.

2.- Solo participarán en Misa los niños de 2º curso, poscomunión y Confirmación. Aunque es lógico y necesario que los padres acompañen a los niños durante la celebración de la Eucaristía, hasta nuevo aviso no lo harán. Simplemente por una cuestión de aforo.

3.- Los padres recogerán a los niños terminada la Eucaristía en el exterior del templo.

4.- Al terminar la actividad en la que participa su hijo/a lo recogerá en el exterior del templo o de la rectoral de Ortoño.

 

 

 

miércoles, 11 de noviembre de 2020

Volver á Catequese: AVISO IMPORTANTE FAMILIAS

 

A Xunta publicou onte (10 de novembro) unha modificación sobre o aforo dos lugares de culto: isto fainos tomar as medidas que poden verse na seguinte imaxe. Agradécese as familias dos nenos/as da Catequese a comprensión e colaboración para a boa marcha destas medidas. 
O 10 de novembro o Diario Oficial de Galicia publicou o Decreto 181/2020 que modifica o decreto 179/2020 de 4 de novembro, no relativo ás “limitacións á permanencia de persoas en lugares de culto”.

Esta nova redacción literalmente di:

«Terceiro. Limitacións á permanencia de persoas en lugares de culto

1.   Na Comunidade Autónoma de Galicia a asistencia a lugares de culto non poderá superar o cincuenta por cento da súa capacidade, e deberase garantir, en todo caso, o mantemento da distancia de seguridade de 1,5 metros entre as persoas asistentes. A capacidade máxima deberá publicarse en lugar visible do espazo destinado ao culto.

Non se poderá utilizar o exterior dos edificios nin a vía pública para a celebración de actos de culto.

2.   A asistencia a lugares de culto, nas condicións establecidas no número anterior, non poderá superar o terzo da súa capacidade nos concellos enumerados nos números 1 e 2 do punto primeiro deste decreto.

3.   Deberán establecerse medidas para ordenar e controlar as entradas e saídas aos lugares de culto para evitar aglomeracións e situacións que non permitan cumprir coa distancia de seguridade.

4.   As limitacións previstas nos números anteriores non poderán afectar en ningún caso o exercicio privado e individual da liberdade relixiosa».

Polo que desde hoxe, o aforo dos lugares de culto queda do seguinte xeito:

·         Nos Concellos sen restricións: 50 % do aforo.

·         Nos Concellos con restricións: 33 % do aforo.

Esta medida segue en vigor ata as 15.00 h. do 4 de decembro, agás que sexan modificadas polas autoridades sanitarias.
domingo, 8 de noviembre de 2020

Aforo igrexas, capillas, locais de culto...

 

AVISO IMPORTANTE :

Coa nova normativa para a contención da pandemia no interior das igrexas durante a celebración poderá haber os seguintes aforos:

En Brión: 50 persoas.

En Agrón, Cobas, Ortoño e Trasmonte: 25 persoas.

Estas medidas estarán en vigor ata as 15 horas do 4 de decembro (agás que sexan modificadas polas autoridades sanitarias)

Boletín Parroquial "O Sineiro", n. 540

 

INTENCIÓNS DAS MISAS

Nota: En caso de optar pola omisión de datos persoais relativos ás intencións das Misas que se publican neste Boletín ou no blogue parroquial en internet, deberase comunicar con caracter simultáneo á solicitude.

Este horario e as celebracións aquí anunciadas axustaránse á situación epidemiolóxica existente en cada momento, podendo incluso cancelarse.

 

Luns 9 de novembro:

·         18 en Santa Minia, a Santa Minia.

·         19 h.: en Bertamiráns, Faustino Díaz Lobera, esposa e defuntos da familia.

·         19.45 h.: en Ortoño, por Lino Barbeito Vilas e defuntos da familia. Atención a este horario de hoxe.   

Martes 10 de novembro:

·         17 h.: en Brión, por Doña Juanita.

·         18 h.: en Ortoño, por María Gómez Gómez e defuntos da familia.        

·         19 h.: en Bertamiráns, á Virxe da Mercé.

Mércores 11 de novembro: San Martiño.

·         17 h.: en Trasmonte, por Manuel Cobas Trigo. 

·         18 h.: en Ortoño, por Manuel Abelleira e os seus pais.    

·         19 h.: en Bertamiráns, por Benigna Duarte e Antonio Vázquez.

Xoves 12 de novembro:

·         18 h.: en Ortoño, polas Benditas Ánimas.

·         19 h.: en Bertamiráns, en acción de gracias a Dios.

Venres 13 de novembro:

·         18 h.: en Santa Minia, a Santa Minia.  

·         18 h.: en Ortoño, por Esperanza e Dolores Arufe Bustelo.

·         19 h.: en Bertamiráns, a Santa Lucía.

Sábado 14 de novembro:

·         12 h.: en Cobas, 1º Aniversario de Pura Piñeiro Piñeiro.

·         13 h.: en Ortoño, Bautismo.

·         18 h.: en Brión, Misa.  

·         18.15 h.: en Bertamiráns, CATEQUESE. As familias dos nenos estén atentos ao blogue de internet.

·         20 h.: en Ortoño, Daniel Abilio Rodríguez García, María Dolores Maroñas Seijas e os seus pais.

Domingo 15 de novembro: XXXIII do T. Ordinario.

·         10 h.: en Cobas, 1º Aniversario de Francisco Paz Vilas.

·         11 h.: en Agrón, José Fidel, Obdulia e Manuel.   

·         11 h.: en Bertamiráns, por Josefa Martínez Abelleira (Pepita), cofrade defunta da Peregrina.

·         11.30.: en Ortoño, CATEQUESE.  As familias dos nenos estén atentos ao blogue de internet.

·         12.15 h.: en Ortoño, pola Parroquia.

·         18 h.: en Santa Minia, a Santa Minia.

viernes, 6 de noviembre de 2020

6 de novembro: ATENCIÓN PAIS/NAIS NENOS/AS DA CATEQUESE

 ANTE A SITUACIÓN DESCRITA NO DOGA DO MÉRCORES 4 DE NOVEMBRO (179/2020)


-Esta fin de semana: 7-8 de novembro non teremos Catequese presencial nin na capela de Bertamiráns nin nos locales da rectoral de Ortoño.

-Prégase aos pais/nais que preparen co seu fillo/a os temas 3 e 4 do Libro "Mi Primera Comunión".

-Para o seguinte fin de semana iremos informado por esta canle (blogue de internet) os días previos á vindeira fin de semana.  


Novembro, últimas novidade sobre a COVID-19


 Ante a nova normativa para facer fronte á crise sanitaria en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia publicada no Diario Oficial de Galicia 179/2020 do 4 de novembro temos a ben informar do que sigue en relación aos actos de culto e actividades desta Parroquia, para ler todo pulsa NESTA LIGAZÓN.

domingo, 1 de noviembre de 2020

Todos los Santos y difuntos

Boletín Parroquial "O Sineiro", n. 539-B

 Luns 2 de novembro: Fieis defuntos.

·         10 h.: en Agrón, por todos os defuntos.

·         11 h.: en Trasmonte, por todos os defuntos.

·         12 h.: en Ortoño, Funeral Solemne por todos os defuntos. 

·         17 h.: en Brión, Funeral Solemne por todos os defuntos.

·         18 h.: en Ortoño, por todos os defuntos.   

Martes 3 de novembro:

·         11 h.: en Santa Minia, por Miguel Mosquera, a súa filla María Teresa Mosquera Rey e defuntos da familia.      

·         18 h.: en Ortoño, por Concepción Veiga Arca.

·         19 h.: en Bertamiráns, por Aurora e Maximina Álvarez.

Mércores 4 de novembro:

·         18 h.: en Ortoño, polo Rvdo. D. Manuel Campos.

·         18 h.: en Santa Minia, a Santa Minia.

·         19 h.: en Bertamiráns, por Carmen Barreiro Rosende.

Xoves 5 de novembro:

·         18 h.: en Ortoño, por Santiago Conde Blanco e defuntos da familia.

·         19 h.: en Bertamiráns, á Virxe nas advocacións de Peregrina, Fátima e dos Remedios; int. de Josefa Díaz.  

Venres 6 de novembro:

·         18 h.: en Santa Minia, a Santa Minia, int. de Susana Nieto.

·         18 h.: en Ortoño, á Virxe da Mercé.  

·         19 h.: en Bertamiráns, por José López Noceda e os seus pais.

Sábado 7 de novembro:

·         12.15 h.: en Ortoño, 1º Aniversario de Dolores Arufe Bustelo.

·         13 h.: en Ortoño, Bautismo.

·         18 h.: en Brión, Misa Parroquial.

·         18.15 h.: en Bertamiráns, CATEQUESE.

Entrada dos nenos de 6 e 7 anos: 18,10 horas.

Entrada dos nenos de 8, 9, 10 anos: 18,15 horas.

Os pais -ata novo aviso- recollen aos nenos ás 19.30 horas.

20 h.: en Ortoño, por Amalia Riaño Hernando; Carmen Blanco Redondo; Carmen Suárez Antelo (“Carmucha”); Marita Castro López e os seus pais Coralia e Dámaso; Manuel Rodríguez González; María Lourdes Pazos Antelo; José Otero Paz (“Aurelio”) e o seu fillo José Otero Vázquez; José Manuel Arceo Beiroa.

 

Domingo 8 de novembro: XXX do Tempo Ordinario.

·         10 h.: en Cobas, ao Santísimo; por Vicente Fernández Villaverde, Daniel Barreiro e Dolores Casas; á Virxe das Dores e dos Milagros.

·         11 h.: en Trasmonte, por Carmen Vázquez González; Estrella e Carmen Redondo Beiroa, Ricardo Pérez Beceiro.

·         11 h.: en Bertamiráns, por todos os cofrades defuntos da Peregrina.

·         11.30.: en Ortoño, CATEQUESE. 

Entrada dos nenos de 6 e 7 anos: 11,20 horas.

Entrada dos nenos de 8, 9, 10 anos: 11,30 horas.

Os pais -ata novo aviso- recollen aos nenos ao acabar a Misa.

·         12.15 h.: en Ortoño, por Manuel Abelleira e os seus pais Manuel e Isabel.

·         18 h.: en Santa Minia, a Santa Minia.

Este horario e as celebracións aquí anunciadas axustaránse á situación epidemiolóxica existente en cada momento, podendo incluso cancelarse.