sábado, 31 de octubre de 2020

Una encíclica en 10 semanas [2 de 10]

Día de la Iglesia Diocesana- Colabora con tu parroquia


“Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo” es el lema del Día la Iglesia Diocesana que se celebrará este año el día 8 de noviembre. El secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia invita a colaborar con tu parroquia aportando lo que tenemos: tiempo, cualidades, colaboración económica y oración.


Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos corresponsables de la labor de la Iglesia y de su sostenimiento.  En toda familia hay necesidades y la parroquia es una gran familia que necesita tu ayuda. 

La campaña ofrece el hashtag  #SomosUnaGranFamiliaContigo  para difundirla en redes sociales.

domingo, 25 de octubre de 2020

Novena de difuntos

 


En Ortoño: para evitar a concentración de xente na igrexa moito tempo, todos os días 30 minutos antes da hora anunciada no Boletín "O Sineiro", rezaráse tamén a novena para aqueles que só desexen participar nesta oración.

Visita cemiterio parroquial

 


-Evitarase o contacto físico e manteremos a distancia de alomenos 1,5 metros.

     -Cumpriránse todas as normas que dicten as autoridades sanitarias para Galicia en xeral ou en particular os concellos de Ames e Brión.

     -Uso de máscara cirúrxica/hixiénica.

     -Non se fumará no cemiterio nin na vía pública exterior por ser lugar de paso permanente.

     -Non haberá misas no cemiterio nin responsos comunitarios.

     -O adecentamento dos nichos ou tumbas farase nos días previos ao 30 de outubro.

     - Os aseos estarán cerrados.

     -Catro é o número máximo de persoas do mesmo grupo familiar para visitar xuntos o cemiterio e non debe superar os 30 minutos a mencionada visita.

     -Agradécese que se dé a máxima difusión a estas medidas de prevención da infección da Covid-19.

     -Estas recomendacións axustaranse á situación epidemiolóxica existente en cada momento na Comunidade Autónoma de Galicia.

     -Téñase en conta que estas normas son froito do traballo da Dirección Xeral de Saúde Pública e que foron revisadas pola Comisión Clínica para a xestión da crise sanitaria do COVID-19 da Xunta de Galicia.

Boletín Parroquial "O Sineiro", n. 539-A

 INTENCIÓNS DAS MISAS

Nota: En caso de optar pola omisión de datos persoais relativos ás intencións das Misas que se publican neste Boletín ou no blogue parroquial en internet, deberase comunicar con caracter simultáneo á solicitude.

Este horario e as celebracións aquí anunciadas axustaránse á situación epidemiolóxica existente en cada momento, podendo incluso cancelarse.

 

Luns 26 de outubro:

·         18 h.: en Brión, Novena de defuntos (día 3º).

·         19 h.: en Ortoño, Novena de defuntos (día 3º).  

Martes 27 de outubro:

·         18 h.: en Brión, Novena de defuntos (día 4º). Por D. Ramón Rodríguez Zumalave.       

·         18 h.: en Ortoño, Novena de defuntos (día 4º).      

Mércores 28 de outubro:

·         18 h.: en Brión, Novena de defuntos (día 5º).      

·         18 h.: en Ortoño,  Novena de defuntos (día 5º).      

·         19 h.: en Trasmonte, a San Xudas Tadeo, intención da familia Souto Fraga.  

Xoves 29 de outubro:

·         18 h.: en Brión, Novena de defuntos (día 6º).       

·         18 h.: en Ortoño, Novena de defuntos (día 6º).

Venres 30 de outubro:

·         17 h.: en Brión, 1º Aniversario de Amelia Quintela Vázquez.

·         18 h.: en Brión, Novena de defuntos (día 7º).

·         18 h.: en Ortoño, Novena de defuntos (día 7º).  

Sábado 31 de outubro:

·         11 h.: en Agrón, 1º Aniversario de María Bello Alcalde.

·         12 h.: en Agrón, 1º Aniversario de María del Carmen Vázquez Vázquez.

·         18 h.: en Brión, Novena de defuntos (día 8º).

·         18.15 h.: en Bertamiráns, NON HAI CATEQUESE.

·         19 h.: en Bertamiráns, non habendo Catequese e para evitar concentracións noutros horarios esta Misa está aberta a todos.

·         20 h.: en Ortoño, Novena de defuntos (día 8º).

Domingo 1 de novembro: Todos os Santos.

·         10 h.: en Trasmonte, por todos os defuntos.

·         11 h.: en Agrón, María del Carmen e Ricardo Gómez, María Diz; Manuel e Isidoro Pais e Elisa Ucha.  

·         11 h.: en Bertamiráns, por todos os cofrades defuntos da Peregrina.

·         11.30.: en Ortoño, NON HAI CATEQUESE.  

·         12.15 h.: en Ortoño, Novena de defuntos (día 9º).

·         17 h.: en Cobas, Acto xeral de ánimas.

·         18 h.: en Brión-igrexa, Novena de defuntos (día 9º).

viernes, 23 de octubre de 2020

Aviso familias da Catequese: día 23-10-2020

 


Ante a situación de Galicia e a evolución da pandemia da COVID-19, tendo en conta as medidas de prevención publicadas no Diario Oficial de Galicia o 21 de outubro de 2020, esta Parroquia ten a ben informar do que sigue:

 

1.- Suspéndese a Catequese presencial de infancia, tanto no turno de Bertamiráns e Ortoño, as fins de semana comprendidas entre o 23 de outubro e o 4 de novembro. O que non quere decir que non haxa Catequese; senón que esta queda na Casa.

 

2.- Os pais/nais asumen a responsabilidade de preparar aos seus fillos. Na casa; en familia, os nenos prepararán o tema 2 do seu caderno personal que teñen na súa carpeta de materiais da Catequese. Debe estar debidamente cumplimentado polo neno/a este tema no seu libro. Para calquera dúbida poden poñerse en contacto coa Catequista do seu fillo/a.  

 

3.- Retomárase a Catequese presencial a fin de semana do 7-8 de novembro pasada a alerta sanitaria que contempla o DOG do 21 de outubro.

 

4.- O último día para entregar os traballos do Concurso de Debuxo Misionero con motivo do Día do Domund será o 7-8 de novembro según turno de Catequese. Os premios entregaránse na fin de semana do 14-15 de novembro.


5.- Os pais que matricularon aos seus fillos en Relixión Católica na escola teñan a ben facerllo saber a esta parroquia.  

6.- Para preparar mellor a Catequese na casa recomendase ver estos vídeos: 


Disposicións da Vicaría Xeral da Diocese

 


Catequese 

Se a catequese se desenvolve en locais similares a aulas escolares, os grupos da catequese quedan reducidos a cinco catequizandos máis ola catequista > Se a catequese se desenvolve no templo parroquial pódese: 

a) Dividir aos catequizandos en varios grupos de cinco. 

Os membros de cada grupo deben manter a distancia de 1,5 m. E os grupos entre si unha separación de 3 m. En calquera caso nunca se pode superar o cincuenta por cento da capacidade máxima permitida para o templo. Se o templo ten un corredor central ola catequista pode situarse nese corredor e impartir catequese para dous grupos, un situado na ringleira dereita e outro na esquerda; se hai máis de dous grupos, esa mesma distribución pódese repetir con outros catequistas ata completar a 

capacidade da igrexa. b) Realizar unha catequese conxunta para todos. 

Neste caso os catequizandos deben manter entre eles a distancia 1,5 m. Nunca se debe superar o cincuenta por cento da capacidade máxima permitida para o templo. 

(A norma é similar para bibliotecas, salas de exposicións, monumentos e equipamentos culturais). 

Protocolo Covid-19 (última normativa para Galicia)

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PUBLICADAS NO DOG O 21-10-2020

Relacionadas coas actividades desta parroquia 

Lugares de culto 

50% da súa capacidade, e deberá publicarse en lugar visible.  

Non se poderá utilizar o exterior para a celebración de actos de culto.  Hai que seguir mantendo as medidas de distancia, máscara, xel e desinfección.  

Cerimonias nupciais e outras celebracións relixiosas 

50% da súa capacidade

Equipárase ás vodas: comuñóns, confirmacións, funerais, etc. 

Deberanse evitar as aglomeracións á entrada e saída.  

Enterros  

No cemiterio máximo de 25 persoas, entre familiares e achegados.  

Festas e verbenas 

Quedan suspendidas as festas e verbenas. 

Conferencias, encontros, reunións, congresos e actos similares 

Pódense celebrar sen superar o 50% da capacidade permitida. 

Límite máximo de 60 persoas

Catequese 

Catequese nas salas ou aulas. Os grupos da catequese quedan reducidos a cinco  catequizandos máis o catequista. 

Hai que seguir mantendo as medidas de distancia, máscara, xel e desinfección.  

Catequese no templo parroquial dividindo aos catequizandos en grupos de 5 Os grupos deben manter entre si tres metros de distancia. 

Se o templo ten un corredor central a catequista pode situarse nel e impartir  catequese para dous grupos, un situado na ringleira dereita e outro na esquerda. En calquera caso nunca se pode superar o 50% da capacidade permitida. 

Catequese conxunta no templo parroquial. 

Os catequizandos sentan como se fora nun acto de culto. 

Non se pode superar o 50% da capacidade máxima do templo. 


Estas disposicións estarán en vigor ata o 4 de novembro


domingo, 18 de octubre de 2020

Boletín Parroquial "O Sineiro", n. 538

 

INTENCIÓNS DAS MISAS

Nota: En caso de optar pola omisión de datos persoais relativos ás intencións das Misas que se publican neste Boletín ou no blogue parroquial en internet, deberase comunicar con caracter simultáneo á solicitude.

 

Luns 19 de outubro:

·         19 h.: en Ortoño, por Luis Arufe Dopazo.  

·         20 h.: en Bertamiráns, ao Sagrado Corazón de Xesús, San Antonio e San Xosé.

·         20 h.: en Santa Minia, por Amelia Rodríguez Dopazo.   

Martes 20 de outubro:

·         18 h.: en Santa Minia, a Santa Minia.      

·         19 h.: en Ortoño, por José Espiña Raíndo.  

·         20 h.: en Bertamiráns, a San Lázaro.   

Mércores 21 de outubro:

·         18 h.: en Agrón, polos defuntos da Parroquia.  

·         19 h.: en Ortoño, por Santiago Conde Blanco e defuntos da familia Mourelle.

·         20 h.: en Bertamiráns, por Josefa Ferreiro Muíña.   

·         20 h.: en Santa Minia, por Amelia Pérez Boullón, os seus sogros Francisco Fernández Patiño e María Vázquez García, a súa tía política Serafina Vázquez García e defuntos da familia.  

Xoves 22 de outubro: San Xoán Paulo II.

·         19 h.: en Ortoño, por Ramón Moscoso Mariño.

·         20 h.: en Bertamiráns, por Pilar Nieto Paramos.  

Venres 23 de outubro:

·         19 h.: en Ortoño, 1º Aniversario de José Ramón Lojo Buján.  

·         20 h.: en Bertamiráns, por Ramón Serramito Rojido e os seus pais.  

Sábado 24 de outubro:

·         12 h.: en Brión, 1º Aniversario de Dolores Ces Vilas e o seu esposo José García García.

·         18.15 h.: en Bertamiráns, CATEQUESE.

Entrada dos nenos de 6 e 7 anos: 18,10 horas.

Entrada dos nenos de 8, 9, 10 anos: 18,15 horas.

A Catequese remata ás 19.30 horas. Os pais -ata novo aviso- recollen aos nenos ao acabar a misa. As intencións previstas para a misa de 19 horas serán concertadas coa familia para outro día (Protocolo COVID-19).

·         20 h.: en Ortoño, Novena de defuntos (día 1º).

·         20 h.: en Brión, Novena de defuntos (día 1º).

Domingo 25 de outubro: XXX do Tempo Ordinario.

·         10 h.: en Cobas, por María Duarte e os seus pais; a San Antonio; Juan Lemos e defuntos da familia; José Vilariño del Río, Josefa Antelo e Ramón Vilouta; Albino Lado e familia; Ricardo Mujico, Jesusa Figueiras e o seu fillo Enrique, int. netos e biznetos.

·         11 h.: en Trasmonte, por Daniel Vieites; Estrella e Carmen Redondo Beiroa e Ricardo Pérez Beceiro.

·         11 h.: en Bertamiráns, por Josefa Ferreiro Muíña (Pepita de Cambón), cofrade defunta da Peregrina.

·         11.30 h.: en Ortoño, CATEQUESE.  

·         12.15 h.: en Ortoño, Novena de defuntos (día 2º).

·         18 h.: en Santa Minia, Novena de defuntos (día 2º).

sábado, 17 de octubre de 2020

Avisos Catequese parroquial

Avisos Catequesis parroquial

EN LA SITUACIÓN ACTUAL DE PANDEMIA

POR EL COVID-19

Durante la celebración de la Catequesis parroquial en los turnos de sábado en Bertamiráns (Capilla de la Peregrina) o en turno de domingo en Ortoño  (locales de la casa rectoral e iglesia parroquial) se hacen de forma extraordinaria, hasta nuevo aviso que será oportunamente comunicado, las siguientes indicaciones para organizar estas celebraciones. Téngase en cuenta que en la actual situación de pandemia y con las exigencias sanitarias que están vigentes no será posible celebrarlas en la forma habitual ni en la que teníamos programada desde estas parroquias pero que sí está en marcha y que esta es cosa de todos: familia y parroquia.

1.- Es imprescindible puntualidad en la entrada de los niños, que será escalonada:

Bertamiráns:

1º curso, a las 18.10 horas.

2º curso, a las 18.15 horas.

Ortoño:

1º curso, a las 11.25 horas.

2º curso, a las 11.30 horas.

2.- Aunque es lógico y necesario que los padres acompañen a los niños durante la celebración de la Eucaristía, hasta nuevo aviso no lo harán. Simplemente por una cuestión de aforo.

3.- Los padres recogerán a los niños terminada la Eucaristía en el exterior del templo. Para ello se organizará la salida de la siguiente forma:

Bertamiráns:

1º curso, saldrá por la puerta lateral de la capilla.

2º curso, saldrá por la puerta principal de la capilla.

Ortoño:

1º curso, saldrá por la puerta lateral de la iglesia.

2º curso, saldrá por la puerta principal de la iglesia.   

domingo, 11 de octubre de 2020

Boletín Parroquial "O Sineiro", n. 537

 INTENCIÓNS DAS MISAS

Nota: En caso de optar pola omisión de datos persoais relativos ás intencións das Misas que se publican neste Boletín ou no blogue parroquial en internet, deberase comunicar con caracter simultáneo á solicitude.

 

Luns 12 de outubro: Nosa Señora do Pilar.

·         19 h.: en Ortoño, á Virxe María (4ª).

·         20 h.: en Bertamiráns, a Santa Lucía.

·         20 h.: en Santa Minia, por Carmen Suárez, Manuel Salgueiros e defuntos da familia.  

Martes 13 de outubro:

·         18 h.: en Santa Minia, a Santa Minia.    

·         19 h.: en Ortoño, á Virxe dos Nudos.

·         20 h.: en Bertamiráns, por José Javier Autrán García, intención do seu compañeiro Gonzalo Guillín.  

Mércores 14 de outubro:

·         18 h.: en Trasmonte, por toda a Parroquia.  

·         19 h.: en Ortoño, por Manuel Vilas e Dolores Castro Chaves.    

·         20 h.: en Bertamiráns, por Mercedes Manuel e José.  

·         20 h.: en Santa Minia, a Santa Minia.

Xoves 15 de outubro: Santa Teresa de Xesús.

·         19 h.: en Ortoño, por Luis Arufe Bustelo.

·         20 h.: en Bertamiráns, por Teresa García Martínez, intención do seu esposo, fillos e neto.

Venres 16 de outubro:

·         19 h.: en Ortoño, por José Pardo Mourelle, intención da súa familia.

·         20 h.: en Bertamiráns, a San Josemaría.

Sábado 17 de outubro:

·         12 h.: en Ortoño, 1º Aniversario de Peregrina Vázquez García.

·         13 h.: en Ortoño, Bautismos.

·         18.15 h.: en Bertamiráns, CATEQUESE.   

·         19 h.: en Bertamiráns, prégase que só asistan catequistas, nenos da Catequese e un familiar por neno que se sentará con él/ela durante a misa. As intencións anotadas para esta hora pasan ás 20 horas en Ortoño. En caso de desexar facer algún cambio, poden contactar co Párroco. Disculpen as molestias deste cambio que se fai polo ben de todos.

·         20 h.: en Ortoño, por Manuel Míguez e Manuela Fieiro; Manuel Queiruga Santiago, Carmen Blanco Redondo, Carmen Suárez Antelo; Pilar Casal Freire e o seu esposo Vicente Castro Chaves.

·         20 h.: en Brión, por Manuel Negreira e defuntos da familia; por Montserrat Seoane.    

Domingo 18 de outubro: XXIX do Tempo Ordinario.

·         10 h.: en Cobas, a San Benito e a San Antonio; por Balbina López Balebona e fillos; polos defuntos de Socorro Calvo e á Virxe das Dores; Orlando Germil Traba, Josefina del Río e José Calvo Berdullas.

·         11 h.: en Agrón. Misa Parroquial.

·         11 h.: en Bertamiráns, por Manuel Casal Freire, cofrade defunto da Peregrina.

·         12.15 h.: en Ortoño, por Manuel Mata e Delmira Abet.

·         20 h.: en Santa Minia, Solemne a Santa Minia.